Espoon kaupunki ja kulttuuri

Espoon tärkeimpiä voimavaroja ovat sen aktiiviset asukkaat, erilaiset koulutukseen keskittyneet laitokset, yhteisöt ja tietenkin monimuotoiset yritykset. Kaupunki on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ja jatkaa kehittymistään yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa, jotka muokkaavat kehitystä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Lopullisena päämääränä on tehdä Espoosta pioneeri kuntasektorilla, samalla kun se kohoaa äärettömän miellyttäväksi paikaksi asua, opiskella ja työskennellä. Samalla painopiste on selvästi yrittämisen ja yritysten kohottamisessa, mikä onkin tärkeää huomioiden koko Suomen taloudellinen tulevaisuus.

Espoo – tulevaisuuden kaupunki

Näiden yhteistyökumppaneiden ja voimavarojen avulla, Espoosta yritetään tehdä tulevaisuuden kaupunkia, jossa metropoli laajenee kestävällä ja uusinta teknologiaa hyödyntävällä tavalla. Yhteistyökumppaneita kaupungilla on sekä lähellä että kaukana ja yksi merkittävimmistä on Suomen pääkaupunki Helsinki. Helsingin pääkaupunkiseutualue jakaa yhdessä Espoon kanssa esimerkiksi kunnan järjestämän julkisen liikenteen, veden ja jätteen käsittelyn, lukuisia ammatillisia kouluja, sekä yliopistoja, ja tietenkin HUS-lääkäripalveluiden erikoishoidon.

Espoo on kirjoittanut yhteistyösopimuksen sekä Helsingin alueen kanssa, pääkaupunkiseudun kanssa että Kirkkonummen ja Vihdin kanssa. Viimeisimpinä haasteina onkin selvittää millä tavalla saadaan parhaiten aikaan yksinkertainen, läpinäkyvä ja tehokas ongelmienkäsittelymekanismi, varsinkin liittyen urbaanin rakentamisen haasteisiin ja päätösten tekemiseen.

Espoolaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaupunkinsa kehityssuuntaan

Espoolaisilla on mahdollisuus tutustua kaupungin uusimpiin haasteisiin, päätöksiin, tuleviin äänestyksiin ja uutisiin paikallisten omassa lehdessä. Lehti on mainio tapa sekä paikallisille mainostaa omia yrityksiään että saada viimeisimmät uutiset vaikka uuden metron toiminnasta.

Jokaisella kansalaisella on myös mahdollisuus tutustua Espoon kaupungin vuosittaiseen raporttiin, eli läpinäkyvyys on hengessä mukana vahvasti. Tähän on lisätty myös tulevaisuuden tavoitteita, jotka tällä hetkellä keskittyvät vahvasti luonnon huomioimiseen ja kestävän kehityksen painottamiseen, erityisesti kasvavilla alueilla Espoossa.

Kaupungin hallitukseen kuuluu 75 henkilöä, jotka on valittu kansanäänestyksellä. Kokoomuksella on hallituksessa selvästi eniten paikkoja ja seuraavana tulevat perussuomalaiset. Sosiaalidemokraateilla, vihreillä ja suomenruotsalaisilla on hallituksessa muutamia paikkoja, kuten on myös keskustalla, vasemmistoliitolla ja kristillisdemokraateilla. Espoo on myös politiikan suhteen aktiivinen kaupunki ja kaikki nämä monipuoliset ominaisuudet yhdistettynä tekevät siitä juuri sellaisen kaupungin, jossa iso osa suomalaisista viihtyy ja jossa asukkaille annetaan mahdollisuus menestyä elämässä valitsemallaan tavalla.

Leave a Reply