Sosiaaliturva ja terveyspalvelut Espoossa

Terveys ja hyvinvointi ovat yhdet perusarvoista Espoon kaupungissa, jossa arvostetaan myös perhettä, hyvää taloudellista tilannetta, työllisyyttä, maahanmuuttoa ja ikääntymistä. Espoo tarjoaa asukkailleen hoitoa, terveydenhuoltoa ja tukea elämän erilaisiin tilanteisiin, varmistaen ettei kukaan sitä tarvitseva jää avun ulkopuolelle. Asiakaskuntaan kuuluu laaja kirjo erilaisia henkilöitä, aina vauvoista vaareihin asti ja jokaisen tarpeet pyritään täyttämään mahdollisimman tehokkaalla ja inhimillisellä tavalla. Viimeisten vuosien aikana palveluita on myös yhdistetty jonkin verran, niin että pääsy hoitoihin on helpompaa julkisilla ja niin, että puhelimitse sekä netissä saatava apu olisi entistä lähempänä. Palveluita on myös mahdollista saada tiettyjen rajoitusten mukaan henkilöiden kotiin.

Kotihoitoa ja uusia kulkutapoja

Espoon kaupunki on ottanut kokeilun kohteeksi kotihoidon, jossa potilaiden tarpeet pyritään täyttämään näiden omassa kodissa. Sen sijaan että kotihoidon henkilökunta käyttäisi omia autoja, näitä kannustetaan matkaamaan asiakkaiden, eli potilaiden, luokse esimerkiksi pyörällä tai kävellen. Vaihtoehtoisesti voidaan myös kannustaa käyttämään esimerkiksi kimppakyytiä, tai sellaisia autoja, joista löytyy sisäänrakennettu toimisto. Tämän ajatuksena on vähentää kaupungin työntekijöiden aiheuttamaa saastetta, lisätä vihreiden arvojen arvostusta ja tehostaa työntekoa.

Jatkuvaa hoitoa vuodenajasta huolimatta

Kuten useimmilla kaupungeilla, kesäisin osa terveydenhuollon ja sosiaaliturvan palveluista lakkaavat kesälomien ajaksi. Espoo pyrkii kuitenkin pitämään varsinkin puhelinpalvelut auki normaaliin tapaan kaikilla terveysasemoilla, neuvoloilla, hammaslääkäri asemilla, sekä sosiaalitoimistoilla. Joidenkin palveluiden aukioloajat voivat olla poikkeukselliset, mutta varsinkin hätätapauksiin liittyvät palvelut ovat auki aina kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä.

Terveydenhuoltoa vauvasta vaariin

Espoolaisen terveydenhuollosta aletaan pitämään huolta jo syntymästä lähtien, säännöllisillä neuvola käynneillä. Kouluikäisillä maksuttomat terveystarkastukset alkavat ensimmäiseltä luokalta lähtien ja näihin kuuluu myös ilmainen hammashoito. Lisäksi erilaisia palveluita on saatavilla julkiselta tai yksityiseltä sektorilta eri hinnoin, riippuen siitä minkälaista hoitoa tarvitaan ja minkä ikäinen henkilö on kyseessä.

Espoossa on siis erittäin helppo asua, koska kaupunkilaisten terveydestä huolehditaan ja sosiaalisten palveluiden tehtävänä on tukea jokaisessa elämänvaiheessa. Kaupunki pyrkii myös ehkäisemään syrjäytymistä ja tarjoamaan jokaiselle juuri sellaista apua, mikä on ajankohtaista omalla kohdalla, jotta elämä pääsee eteenpäin toivotulla tavalla.

Leave a Reply